Category Archives

    Be kategorijos

  • Visi
  • Kelionė, iš kurios negaliu sugrįžti – Indija

    Prieš tris savaites grįžome iš pirmosios kelionės į Indiją, tačiau jaučiu, kad aš vis dar ten.

    Atrodo, kūnas grįžo į Lietuvą, o aš likau.

    Kasnakt sapnuose regiu Šventą Žemę, miniu tai, ką ten būdama jutau, girdžiu triukšmu maskuojamą jos žmonių vidinę ramybę, žvelgiu į blizgiu šventų Gangos ir Jamunos upių pakrančių smėliu padengtas savo pėdas, į jas, minančias minkštą švento Govardhano kalno papėdės smėlį… Skaityti toliau